بیوگرافی کامل مهدی جواهری

متن کامل بیوگرافی مهدی جواهری

«مهدی جواهری» در آثاری همچون «تقاطع» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی جواهری

«مهدی جواهری» در آثاری همچون «تقاطع» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز مهدی جواهری
جوایز مهدی جواهری
جوایز مهدی جواهری
مهدی جواهری در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی جواهری

آخرین مشارکت های کاربران