بیوگرافی کامل امیرشروین امیرصادقی

متن کامل بیوگرافی امیرشروین امیرصادقی

«امیرشروین امیرصادقی» در آثاری همچون «آشوب»، «سهراب»، «پسر تهرونی»، «از صمیم قلب»، «کلید ازدواج»، «پارتی»، «بوی کافور، عطر یاس» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار»، «مدیر تولید»، «دستیار کارگردان»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرشروین امیرصادقی

«امیرشروین امیرصادقی» در آثاری همچون «آشوب»، «سهراب»، «پسر تهرونی»، «از صمیم قلب»، «کلید ازدواج»، «پارتی»، «بوی کافور، عطر یاس» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار»، «مدیر تولید»، «دستیار کارگردان»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

فیلموگرافی امیرشروین امیرصادقی

(+ اضافه کردن اثر به سوابق امیرشروین امیرصادقی)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1396
7.0
1394
0.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
اکران شده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
0.0
1378
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرشروین امیرصادقی