بیوگرافی کامل حسن نیک‌نژاد

متن کامل بیوگرافی حسن نیک‌نژاد

«حسن نیک‌نژاد» در آثاری همچون «میکس»، «مجسمه»، «دلهره»، «طالع سعد»، «شجاعان ایستاده می‌میرند»، «بازی باد»، «جنگ کودکانه»، «یحیی»، «رومشکان»، «پنج عصر»، «این زن حرف نمی‌زند»، «خورشید مصر»، «فرش باد»، «عروس خوش قدم»، «صورتی»، «اینجا چراغی روشن است»، «بهشت جای دیگری است!»، «شب یلدا»، «عیسی می آید»، «سفر به فردا»، «دنیای آینده»، «نیمه پنهان»، «تیک»، «ارتفاع پست»، «زیر نور ماه»، «بچه های بد»، «یکی بود یکی نبود»، «سگ‌کشی»، «مسافر ری»، «دختری به نام تندر»، «مارال»، «قطعه ناتمام»، «پر پرواز»، «سفر قندهار»، «ازدواج غیابی»، «بهشت از آن تو»، «سفره ایرانی»، «زیر پوست شهر»، «باران»، «شهرت»، «جمعه»، «کودک و سرباز»، «مرد بارانی»، «بچه های نفت»، «متولد ماه مهر»، «نسل سوخته»، «چریکه هورام»، «قصه های کیش»، «عشق بدون مرز»، «دو زن»، «داستان های جزیره»، «بانوی اردیبهشت»، «روزی که هوا ایستاد»، «شاهرگ»، «زندگی»، «رنگ خدا»، «کلید ازدواج»، «تولد یک پروانه»، «کیسه برنج»، «لاک پشت»، «نامزدی»، «متهم»، «شب روباه»، «جوانمرد»، «ابراهیم»، «سلام به انتظار»، «تعقیب»، «مرد آفتابی»، «بیگانه ای در شهر»، «حامی»، «عروسی خون»، «هدف»، «روزهای خوب زندگی»، «تجارت»، «کیمیا»، «پری»، «آرایش مرگ»، «مرضیه»، «آخرین بندر»، «درد مشترک»، «دیوانه وار»، «سلام سینما»، «خلع سلاح»، «پنجاه روز التهاب»، «من زمین را دوست دارم»، «دمرل»، «بی تو هرگز»، «شاهین طلایی»، «راننده سفیر»، «جنگ نفت‌کش‌ها»، «پرتگاه»، «از کرخه تا راین»، «عیالوار»، «تیک تاک»، «دو روی سکه»، «چهارشنبه عزیز»، «مستاجر»، «شکوه بازگشت»، «آخرین تلاش / قهرمان»، «نرگس»، «دل‌شدگان»، «راز چشمه سرخ»، «بدوک»، «اتل متل توتوله»، «سال‌های جوانی»، «جدال بزرگ»، «وصل نیکان»، «گرگ‌های گرسنه»، «بهترین بابای دنیا»، «حسنک»، «خانواده کوچک ما»، «خون‌بس»، «زندان دیو»، «گروهبان»، «جستجوگر»، «دندان مار»، «زمان از دست رفته»، «آخرین مهلت»، «گل سرخ»، «دو سرنوشت»، «صنوبرهای سوزان»، «در مسیر تندباد»، «کشتی آنجلیکا»، «روز باشکوه»، «آخرین لحظه»، «کانی‌مانگا»، «در انتظار شیطان»، «شاید وقتی دیگر...»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «ناخدا خورشید»، «کنار برکه‌ها»، «ملاقات»، «عقاب‌ها»، «مرگ سفید»، «ملخ زدگان»، «رهایی»، «مفسدین»، «آقای هیروگلیف»، «گفت هر سه‌نفرشان» به عنوان «بازیگر»، «نورپرداز»، «ساخت دکور»، «دستیار دکور»، «اتالوناژ» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن نیک‌نژاد

«حسن نیک‌نژاد» در آثاری همچون «میکس»، «مجسمه»، «دلهره»، «طالع سعد»، «شجاعان ایستاده می‌میرند»، «بازی باد»، «جنگ کودکانه»، «یحیی»، «رومشکان»، «پنج عصر»، «این زن حرف نمی‌زند»، «خورشید مصر»، «فرش باد»، «عروس خوش قدم»، «صورتی»، «اینجا چراغی روشن است»، «بهشت جای دیگری است!»، «شب یلدا»، «عیسی می آید»، «سفر به فردا»، «دنیای آینده»، «نیمه پنهان»، «تیک»، «ارتفاع پست»، «زیر نور ماه»، «بچه های بد»، «یکی بود یکی نبود»، «سگ‌کشی»، «مسافر ری»، «دختری به نام تندر»، «مارال»، «قطعه ناتمام»، «پر پرواز»، «سفر قندهار»، «ازدواج غیابی»، «بهشت از آن تو»، «سفره ایرانی»، «زیر پوست شهر»، «باران»، «شهرت»، «جمعه»، «کودک و سرباز»، «مرد بارانی»، «بچه های نفت»، «متولد ماه مهر»، «نسل سوخته»، «چریکه هورام»، «قصه های کیش»، «عشق بدون مرز»، «دو زن»، «داستان های جزیره»، «بانوی اردیبهشت»، «روزی که هوا ایستاد»، «شاهرگ»، «زندگی»، «رنگ خدا»، «کلید ازدواج»، «تولد یک پروانه»، «کیسه برنج»، «لاک پشت»، «نامزدی»، «متهم»، «شب روباه»، «جوانمرد»، «ابراهیم»، «سلام به انتظار»، «تعقیب»، «مرد آفتابی»، «بیگانه ای در شهر»، «حامی»، «عروسی خون»، «هدف»، «روزهای خوب زندگی»، «تجارت»، «کیمیا»، «پری»، «آرایش مرگ»، «مرضیه»، «آخرین بندر»، «درد مشترک»، «دیوانه وار»، «سلام سینما»، «خلع سلاح»، «پنجاه روز التهاب»، «من زمین را دوست دارم»، «دمرل»، «بی تو هرگز»، «شاهین طلایی»، «راننده سفیر»، «جنگ نفت‌کش‌ها»، «پرتگاه»، «از کرخه تا راین»، «عیالوار»، «تیک تاک»، «دو روی سکه»، «چهارشنبه عزیز»، «مستاجر»، «شکوه بازگشت»، «آخرین تلاش / قهرمان»، «نرگس»، «دل‌شدگان»، «راز چشمه سرخ»، «بدوک»، «اتل متل توتوله»، «سال‌های جوانی»، «جدال بزرگ»، «وصل نیکان»، «گرگ‌های گرسنه»، «بهترین بابای دنیا»، «حسنک»، «خانواده کوچک ما»، «خون‌بس»، «زندان دیو»، «گروهبان»، «جستجوگر»، «دندان مار»، «زمان از دست رفته»، «آخرین مهلت»، «گل سرخ»، «دو سرنوشت»، «صنوبرهای سوزان»، «در مسیر تندباد»، «کشتی آنجلیکا»، «روز باشکوه»، «آخرین لحظه»، «کانی‌مانگا»، «در انتظار شیطان»، «شاید وقتی دیگر...»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «ناخدا خورشید»، «کنار برکه‌ها»، «ملاقات»، «عقاب‌ها»، «مرگ سفید»، «ملخ زدگان»، «رهایی»، «مفسدین»، «آقای هیروگلیف»، «گفت هر سه‌نفرشان» به عنوان «بازیگر»، «نورپرداز»، «ساخت دکور»، «دستیار دکور»، «اتالوناژ» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1341
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
6.9
اکران شده
7.1
1382
0.0
1382
6.9
1381
0.0
1381
7.2
1381
7.0
1381
7.0
1381
7.0
1381
0.0
1381
7.0
1380
0.0
1380
0.0
1380
0.0
1380
7.0
1380
7.0
1380
7.2
1380
7.0
1379
7.0
1379
7.0
1379
8.1
1379
7.0
1379
7.2
1379
7.0
1379
7.0
1379
7.0
1379
0.0
1379
7.0
1379
0.0
1379
7.0
1379
6.9
1379
7.4
1379
7.0
1379
0.0
1378
7.0
1378
7.0
1378
7.0
1378
7.0
1378
7.0
1378
7.0
1378
7.3
1377
0.0
1377
7.0
1377
7.0
1377
7.0
1376
7.0
1376
0.0
1376
7.0
1376
7.6
1376
0.0
1376
7.0
1375
7.6
1375
7.0
1375
0.0
1375
0.0
1375
7.0
1375
7.0
1375
0.0
1375
0.0
1374
0.0
1374
6.9
1374
7.0
1374
0.0
1373
5.0
1373
0.0
1373
0.0
1373
0.0
1373
6.9
1373
7.3
1373
7.0
1373
0.0
1373
7.0
1373
7.0
1373
0.0
1373
7.4
1373
0.0
1373
7.0
1372
7.0
1372
7.0
1372
0.0
1372
7.0
1372
7.0
1372
7.0
1372
0.0
1372
5.9
42,000,000 (تومان)
1371
0.0
1371
5.4
1371
7.0
1371
7.0
1371
7.0
1371
7.0
1371
7.0
1370
5.0
1370
7.0
1370
7.0
1370
5.8
1370
0.0
1370
0.0
1370
0.0
1370
7.0
1370
7.0
1370
0.0
1370
0.0
1370
0.0
1370
7.0
1369
0.0
1369
7.3
1369
0.0
1368
7.0
1368
7.0
1368
0.0
1368
0.0
1368
7.0
1368
7.0
1368
7.0
1367
7.0
1367
7.0
1367
7.0
1367
6.9
1366
7.0
1366
6.9
1366
6.9
1366
7.1
1365
7.0
1365
0.0
1364
7.0
1363
0.0
1362
0.0
1362
7.0
1361
0.0
1359
7.0
1359
0.0
1359
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن نیک‌نژاد

آخرین مشارکت های کاربران