بیوگرافی کامل صبا سیاه پوش

متن کامل بیوگرافی صبا سیاه پوش

«صبا سیاه پوش» در آثاری همچون «قسم»، «روسی»، «ثبت با سند برابر است»، «یادگاری»، «شانس عشق تصادف»، «در دنیای تو ساعت چند است؟»، «دوران عاشقی»، «گنجشکک اشی‌مشی»، «دور یا نزدیک»، «دوباره عاشقی»، «صدای پای من»، «آسمان محبوب» به عنوان «عکاس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی صبا سیاه پوش

«صبا سیاه پوش» در آثاری همچون «قسم»، «روسی»، «ثبت با سند برابر است»، «یادگاری»، «شانس عشق تصادف»، «در دنیای تو ساعت چند است؟»، «دوران عاشقی»، «گنجشکک اشی‌مشی»، «دور یا نزدیک»، «دوباره عاشقی»، «صدای پای من»، «آسمان محبوب» به عنوان «عکاس» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های صبا سیاه پوش

آخرین مشارکت های کاربران