بیوگرافی کامل ناصر فروغ

متن کامل بیوگرافی ناصر فروغ

«ناصر فروغ» در آثاری همچون «زبان مادری»، «دل بی قرار»، «پنجشنبه آخر ماه»، «راه بهشت»، «معبدجان»، «پوست موز»، «یوسف پیامبر»، «دوشیزه»، «نغمه»، «لاک پشت»، «سجده بر آب»، «شیرین و فرهاد»، «بوی خوش زندگی»، «من زمین را دوست دارم»، «پرواز در پرواز»، «پرنده آهنین»، «گنبد نور»، «گذرگاه»، «دستفروش»، «تیر باران»، «بایکوت»، «زنگ‌ها»، «جدال» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ناصر فروغ

«ناصر فروغ» در آثاری همچون «زبان مادری»، «دل بی قرار»، «پنجشنبه آخر ماه»، «راه بهشت»، «معبدجان»، «پوست موز»، «یوسف پیامبر»، «دوشیزه»، «نغمه»، «لاک پشت»، «سجده بر آب»، «شیرین و فرهاد»، «بوی خوش زندگی»، «من زمین را دوست دارم»، «پرواز در پرواز»، «پرنده آهنین»، «گنبد نور»، «گذرگاه»، «دستفروش»، «تیر باران»، «بایکوت»، «زنگ‌ها»، «جدال» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ناصر فروغ