بیوگرافی کامل فرشاد خدایی

متن کامل بیوگرافی فرشاد خدایی

«فرشاد خدایی» در آثاری همچون «سرکوفت»، «گاهی واقعی» به عنوان «سرپرست تدوین»، «بازیگر»، «مدیر صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرشاد خدایی

«فرشاد خدایی» در آثاری همچون «سرکوفت»، «گاهی واقعی» به عنوان «سرپرست تدوین»، «بازیگر»، «مدیر صحنه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرشاد خدایی

آخرین مشارکت های کاربران