بیوگرافی کامل حسین توشه

متن کامل بیوگرافی حسین توشه

«حسین توشه» در آثاری همچون «خیال نقش»، «راه و بیراه»، «گیله وا»، «بچه های گروهان بلال»، «دخمه»، «آلتینای»، «برادر»، «حلالیت»، «معمای شاه»، «پایان خدمت»، «کیمیا»، «راه بهشت»، «آئینه در غبار»، «برگ و باد»، «پایتخت 1»، «کلبه»، «کودک و فرشته»، «بچه های هور»، «هدف سخت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین توشه

«حسین توشه» در آثاری همچون «خیال نقش»، «راه و بیراه»، «گیله وا»، «بچه های گروهان بلال»، «دخمه»، «آلتینای»، «برادر»، «حلالیت»، «معمای شاه»، «پایان خدمت»، «کیمیا»، «راه بهشت»، «آئینه در غبار»، «برگ و باد»، «پایتخت 1»، «کلبه»، «کودک و فرشته»، «بچه های هور»، «هدف سخت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین توشه