بیوگرافی کامل مریم بحرالعلومی

در: ایران ، تهران ،

متن کامل بیوگرافی مریم بحرالعلومی

بحرالعلومی، تحصیلکرده رشته سینما در دانشگاه استانبول و عضو انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان خانه سینماى ایران است که فعالیت خود را از ١۴ سالگى با منشى‌گرى صحنه آغاز کرد و در کنار فعالیت‌هاى مختلف هنرى از سال ١٣٨۴ تاکنون به صورت حرفه اى با عنوان دستیار کارگردان و برنامه‌ریز با کارگردان‌هاى بسیارى کسب تجربه کرده است.

متن کامل بیوگرافی مریم بحرالعلومی

بحرالعلومی، تحصیلکرده رشته سینما در دانشگاه استانبول و عضو انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان خانه سینماى ایران است که فعالیت خود را از ١۴ سالگى با منشى‌گرى صحنه آغاز کرد و در کنار فعالیت‌هاى مختلف هنرى از سال ١٣٨۴ تاکنون به صورت حرفه اى با عنوان دستیار کارگردان و برنامه‌ریز با کارگردان‌هاى بسیارى کسب تجربه کرده است.

جوایز مریم بحرالعلومی
جوایز مریم بحرالعلومی
جوایز مریم بحرالعلومی
مریم بحرالعلومی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
پیش‌تولید
7.0
1396
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
پیش‌تولید
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1395
6.5
1394
7.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.7
1396
7.0
1393
7.1
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مریم بحرالعلومی

آخرین مشارکت های کاربران