بیوگرافی کامل حسن نصیری

متن کامل بیوگرافی حسن نصیری

«حسن نصیری» در آثاری همچون «جا به جا»، «آدمک ها»، «نظام از راست»، «ریسمان باز» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن نصیری

«حسن نصیری» در آثاری همچون «جا به جا»، «آدمک ها»، «نظام از راست»، «ریسمان باز» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1391
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن نصیری