بیوگرافی کامل محمدعلی ساربان

متن کامل بیوگرافی محمدعلی ساربان

«محمدعلی ساربان» در آثاری همچون «مسیح (ع)»، «زندگی از نو»، «به خاطر پونه»، «ناسپاس»، «یوسف پیامبر»، «پاپیتال»، «دست‌های خالی»، «کفش‌های میرزا‌نوروز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدعلی ساربان

«محمدعلی ساربان» در آثاری همچون «مسیح (ع)»، «زندگی از نو»، «به خاطر پونه»، «ناسپاس»، «یوسف پیامبر»، «پاپیتال»، «دست‌های خالی»، «کفش‌های میرزا‌نوروز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدعلی ساربان

آخرین مشارکت های کاربران