بیوگرافی کامل حسین‌ غیابی

متن کامل بیوگرافی حسین‌ غیابی

«حسین‌ غیابی» در آثاری همچون «قبیله من»، «چگونه میلیاردر شدم»، «مرگ سپید»، «خانواده ارنست»، «افراطی ها»، «فرش باد»، «تو آزادی»، «فریاد»، «جوانی»، «تهاجم»، «گروگان»، «بی قرار»، «شکوه بازگشت»، «تیغ آفتاب»، «دستمزد»، «کاکلی»، «شاهرگ»، «عقرب»، «چون باد»، «آشوبگران» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «گروه تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین‌ غیابی

«حسین‌ غیابی» در آثاری همچون «قبیله من»، «چگونه میلیاردر شدم»، «مرگ سپید»، «خانواده ارنست»، «افراطی ها»، «فرش باد»، «تو آزادی»، «فریاد»، «جوانی»، «تهاجم»، «گروگان»، «بی قرار»، «شکوه بازگشت»، «تیغ آفتاب»، «دستمزد»، «کاکلی»، «شاهرگ»، «عقرب»، «چون باد»، «آشوبگران» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «گروه تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1377
0.0
1376
7.0
1375
7.0
1374
0.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1377
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین‌ غیابی

آخرین مشارکت های کاربران