بیوگرافی کامل مجتبی فرآورده

متن کامل بیوگرافی مجتبی فرآورده

«مجتبی فرآورده» در آثاری همچون «گورکن»، «سربازان گهواره»، «23 نفر»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «زنگ‌ها»، «ردپایی بر شن»، «حمله به H-3»، «آخرین شناسایی»، «سلام بر فرشتگان» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر تولید»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «مدیر تدارکات»، «مشاور کارگردان»، «مشاور فیلمنامه»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجتبی فرآورده

«مجتبی فرآورده» در آثاری همچون «گورکن»، «سربازان گهواره»، «23 نفر»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «زنگ‌ها»، «ردپایی بر شن»، «حمله به H-3»، «آخرین شناسایی»، «سلام بر فرشتگان» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر تولید»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «مدیر تدارکات»، «مشاور کارگردان»، «مشاور فیلمنامه»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز مجتبی فرآورده
جوایز مجتبی فرآورده
جوایز مجتبی فرآورده
مجتبی فرآورده در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
صدور پروانه ساخت
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
صدور پروانه ساخت
7.3
1397
5.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
صدور پروانه ساخت
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1373
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجتبی فرآورده