بیوگرافی کامل محمدعلی محمدی

متن کامل بیوگرافی محمدعلی محمدی

«محمدعلی محمدی» در آثاری همچون «جان‌دار»، «دعوت»، «سنتوری»، «ایستگاه بهشت»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «او خوب سنگ می‌زند»، «ثبت با سند برابر است»، «مشکل گیتی»، «جامه‌دران»، «قصه پریا»، «کنعان»، «صد سال به این سال‌ها»، «دایره‌زنگی»، «در شهر خبری نیست، هست!»، «عروسک فرنگی»، «دیشب باباتو دیدم آیدا»، «شوریده» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدعلی محمدی

«محمدعلی محمدی» در آثاری همچون «جان‌دار»، «دعوت»، «سنتوری»، «ایستگاه بهشت»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «او خوب سنگ می‌زند»، «ثبت با سند برابر است»، «مشکل گیتی»، «جامه‌دران»، «قصه پریا»، «کنعان»، «صد سال به این سال‌ها»، «دایره‌زنگی»، «در شهر خبری نیست، هست!»، «عروسک فرنگی»، «دیشب باباتو دیدم آیدا»، «شوریده» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.0
1397
7.4
1387
6.9
1385
7.0
1385
7.1
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
6.4
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1393
7.0
1388
7.4
1387
6.9
1386
7.0
1386
6.4
1386
6.9
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدعلی محمدی

آخرین مشارکت های کاربران