بیوگرافی کامل محمد قومی

متن کامل بیوگرافی محمد قومی

«محمد قومی» در آثاری همچون «مکس»، «بلور باران»، «گاهی واقعی»، «معکوس»، «گسل»، «مسئله مهین، مشکل ملیحه»، «صدای منو می شنوید»، «ماه گرفتگی»، «بی صدا»، «اینجا کسی نمی‌میرد»، «داره صبح میشه»، «دلتنگی‌های عاشقانه»، «قلاده های طلا»، «خرس»، «جرم»، «محاکمه در خیابان»، «سایه وحشت»، «پای پیاده»، «نشانی»، «سربازهای جمعه»، «فصل ممنوعه / سیف‌الله»، «تلفن»، «سگ‌کشی»، «نقش عشق»، «خروس بی محل» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «صداگذار»، «میکس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد قومی

«محمد قومی» در آثاری همچون «مکس»، «بلور باران»، «گاهی واقعی»، «معکوس»، «گسل»، «مسئله مهین، مشکل ملیحه»، «صدای منو می شنوید»، «ماه گرفتگی»، «بی صدا»، «اینجا کسی نمی‌میرد»، «داره صبح میشه»، «دلتنگی‌های عاشقانه»، «قلاده های طلا»، «خرس»، «جرم»، «محاکمه در خیابان»، «سایه وحشت»، «پای پیاده»، «نشانی»، «سربازهای جمعه»، «فصل ممنوعه / سیف‌الله»، «تلفن»، «سگ‌کشی»، «نقش عشق»، «خروس بی محل» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «صداگذار»، «میکس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.5
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
6.9
1382
8.1
1379
0.0
1378
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد قومی