بیوگرافی کامل زری کریمی

متن کامل بیوگرافی زری کریمی

«زری کریمی» در آثاری همچون «آتیش بازی»، «شیش و بش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زری کریمی

«زری کریمی» در آثاری همچون «آتیش بازی»، «شیش و بش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1392
7.1
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زری کریمی