بیوگرافی کامل رحیم بشارت

متن کامل بیوگرافی رحیم بشارت

«رحیم بشارت» در آثاری همچون «بازی باد»، «حقیقت گم‌شده»، «روزهای انتظار»، «به همین سادگی»، «دست‌های خالی»، «خانه روشن»، «ستاره ها، جلد 2: ستاره است»، «شاعر زباله‌ها»، «تارهای نامریی»، «سرزمین خورشید»، «عاشقانه»، «ضربه طوفان»، «بلوف»، «عملیات کرکوک»، «شانس زندگی»، «دو نیمه سیب»، «در آرزوی ازدواج»، «دستمزد»، «شکار خاموش»، «مدرسه رجایی»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «ستاره ها، جلد 3: ستاره بود»، «صورتی»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «گاوخونی»، «عزیزم من کوک نیستم»، «شام آخر»، «زشت و زیبا»، «عشق فیلم»، «شوکران»، «مرد نامریی»، «همه دختران من»، «سرب»، «چون باد»، «سلام سرزمین من»، «مقاومت» به عنوان «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «طراح لباس»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رحیم بشارت

«رحیم بشارت» در آثاری همچون «بازی باد»، «حقیقت گم‌شده»، «روزهای انتظار»، «به همین سادگی»، «دست‌های خالی»، «خانه روشن»، «ستاره ها، جلد 2: ستاره است»، «شاعر زباله‌ها»، «تارهای نامریی»، «سرزمین خورشید»، «عاشقانه»، «ضربه طوفان»، «بلوف»، «عملیات کرکوک»، «شانس زندگی»، «دو نیمه سیب»، «در آرزوی ازدواج»، «دستمزد»، «شکار خاموش»، «مدرسه رجایی»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «ستاره ها، جلد 3: ستاره بود»، «صورتی»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «گاوخونی»، «عزیزم من کوک نیستم»، «شام آخر»، «زشت و زیبا»، «عشق فیلم»، «شوکران»، «مرد نامریی»، «همه دختران من»، «سرب»، «چون باد»، «سلام سرزمین من»، «مقاومت» به عنوان «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «طراح لباس»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1381
7.0
1377
0.0
1374
7.0
1372
7.4
1367
0.0
1367
0.0
1367
0.0
1365
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رحیم بشارت