بیوگرافی کامل امیر عربی‌نیا

متن کامل بیوگرافی امیر عربی‌نیا

«امیر عربی‌نیا» در آثاری همچون «مکس»، «سگ‌کشی» به عنوان «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر عربی‌نیا

«امیر عربی‌نیا» در آثاری همچون «مکس»، «سگ‌کشی» به عنوان «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.5
1383
8.1
1379
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر عربی‌نیا

آخرین مشارکت های کاربران