بیوگرافی کامل شهرام عبدلی

متن کامل بیوگرافی شهرام عبدلی

«شهرام عبدلی» در آثاری همچون «پشت ابرها شهریست»، «فرشته اعظم»، «پیوند»، «نفس‌های آرام»، «حکایتهای کمال»، «راه و بیراه»، «سر دلبران»، «ماه گرفتگی»، «پرستاران»، «شیوع»، «معمای شاه»، «فردا روز دیگریست»، «عشق شطرنجی»، «جشن تکلیف»، «آسمان من»، «پروانه»، «شب شیشه‌ای»، «تکیه بر باد»، «این هفت نفر»، «یکی برای همه»، «نابرده رنج»، «ارثیه شوم»، «تبریز در مه»، «روزها و رازها»، «آوای نقاره‌‌ها»، «رستگاران»، «آخرین دعوت»، «طفلان مسلم»، «زخم های رویا»، «قصه دل‌ها»، «خون‌بها»، «بانکی‌ّها»، «دختری در قفس»، «خط قرمز»، «شب آفتابی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهرام عبدلی

«شهرام عبدلی» در آثاری همچون «پشت ابرها شهریست»، «فرشته اعظم»، «پیوند»، «نفس‌های آرام»، «حکایتهای کمال»، «راه و بیراه»، «سر دلبران»، «ماه گرفتگی»، «پرستاران»، «شیوع»، «معمای شاه»، «فردا روز دیگریست»، «عشق شطرنجی»، «جشن تکلیف»، «آسمان من»، «پروانه»، «شب شیشه‌ای»، «تکیه بر باد»، «این هفت نفر»، «یکی برای همه»، «نابرده رنج»، «ارثیه شوم»، «تبریز در مه»، «روزها و رازها»، «آوای نقاره‌‌ها»، «رستگاران»، «آخرین دعوت»، «طفلان مسلم»، «زخم های رویا»، «قصه دل‌ها»، «خون‌بها»، «بانکی‌ّها»، «دختری در قفس»، «خط قرمز»، «شب آفتابی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهرام عبدلی

آخرین مشارکت های کاربران