بیوگرافی کامل عبدالله حسینی

متن کامل بیوگرافی عبدالله حسینی

«عبدالله حسینی» در آثاری همچون «زندان زنان»، «سفره ایرانی»، «بودن یا نبودن»، «خواب خاک»، «بانی چاو» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عبدالله حسینی

«عبدالله حسینی» در آثاری همچون «زندان زنان»، «سفره ایرانی»، «بودن یا نبودن»، «خواب خاک»، «بانی چاو» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

جوایز عبدالله حسینی
جوایز عبدالله حسینی
جوایز عبدالله حسینی
عبدالله حسینی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.5
1379
7.0
1379
7.0
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
7.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
7.0
1377
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عبدالله حسینی

آخرین مشارکت های کاربران