بیوگرافی کامل حسن انصاریان

متن کامل بیوگرافی حسن انصاریان

«حسن انصاریان» در آثاری همچون «نازنین»، «سلام بر عشق»، «کلاغ پر»، «مهمان»، «سوغات فرنگ»، «گیس بریده»، «عروس فراری»، «سه نفر روی خط» به عنوان «نویسنده فیلمنامه»، «مشاور فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن انصاریان

«حسن انصاریان» در آثاری همچون «نازنین»، «سلام بر عشق»، «کلاغ پر»، «مهمان»، «سوغات فرنگ»، «گیس بریده»، «عروس فراری»، «سه نفر روی خط» به عنوان «نویسنده فیلمنامه»، «مشاور فیلمنامه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1392
6.9
1388
6.9
1386
7.0
1385
7.0
1385
7.2
1385
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن انصاریان

آخرین مشارکت های کاربران