بیوگرافی کامل ندا حسینی

متن کامل بیوگرافی ندا حسینی

«ندا حسینی» در آثاری همچون «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «محاکمه در خیابان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ندا حسینی

«ندا حسینی» در آثاری همچون «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «محاکمه در خیابان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
7.3
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ندا حسینی