بیوگرافی کامل فاطمه شورمیج

متن کامل بیوگرافی فاطمه شورمیج

«فاطمه شورمیج» در آثاری همچون «درباره الی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فاطمه شورمیج

«فاطمه شورمیج» در آثاری همچون «درباره الی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.5
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فاطمه شورمیج

آخرین مشارکت های کاربران