بیوگرافی کامل روزبه رایگا

متن کامل بیوگرافی روزبه رایگا

رایگا از اواسط دهه‌ی ۸۰ فعالیت خود را به عنوان تصویربردار مستند و دستیار فیلمبردار آغاز کرد و با تصویربرداری «سربه مهر» به جمع مدیران تصویربرداری پیوست. در طول یک دهه، تصویربرداری فیلم‌های مستقل زیادی در کارنامه خود دارد و اشرافش به دوربین‌های مدرن وی را منتخب کارگردانان جوان و ایده‌مند کرده است. وی دلیل علاقه‌اش به همکاری با کارگردانان جوان را این گونه بیان می کند:«در هنگام ساخت فیلم همه عوامل به ماندگاری و تأثيرگذاری مى انديشند آن ها می دانند كه شراكت شان در فيلم هايى از اين دست از نظر فرم، روايت، زمان توليد و اكران شان، تفاوت زيادى با سينماى بدنه دارد. اما آگاهند كه هر دوى آن ها سينماست. عوامل می دانند كه هدف شان نه گيشه بلكه آشنا كردن مخاطب ،با مفاهيم جديد در سينماست، آن هم از دريچه اى نو. لذا حمايت از سينماى تجربى می تواند ميان مخاطب خاموش و سينما را آشتى داده و مردم هم فيلمى ايرانى با موفقيت هاى جهانى ببينند.»

متن کامل بیوگرافی روزبه رایگا

رایگا از اواسط دهه‌ی ۸۰ فعالیت خود را به عنوان تصویربردار مستند و دستیار فیلمبردار آغاز کرد و با تصویربرداری «سربه مهر» به جمع مدیران تصویربرداری پیوست. در طول یک دهه، تصویربرداری فیلم‌های مستقل زیادی در کارنامه خود دارد و اشرافش به دوربین‌های مدرن وی را منتخب کارگردانان جوان و ایده‌مند کرده است. وی دلیل علاقه‌اش به همکاری با کارگردانان جوان را این گونه بیان می کند:«در هنگام ساخت فیلم همه عوامل به ماندگاری و تأثيرگذاری مى انديشند آن ها می دانند كه شراكت شان در فيلم هايى از اين دست از نظر فرم، روايت، زمان توليد و اكران شان، تفاوت زيادى با سينماى بدنه دارد. اما آگاهند كه هر دوى آن ها سينماست. عوامل می دانند كه هدف شان نه گيشه بلكه آشنا كردن مخاطب ،با مفاهيم جديد در سينماست، آن هم از دريچه اى نو. لذا حمايت از سينماى تجربى می تواند ميان مخاطب خاموش و سينما را آشتى داده و مردم هم فيلمى ايرانى با موفقيت هاى جهانى ببينند.»

جوایز روزبه رایگا
جوایز روزبه رایگا
جوایز روزبه رایگا
روزبه رایگا در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1396
7.0
1395
0.0
1393
7.2
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.3
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های روزبه رایگا

آخرین مشارکت های کاربران