بیوگرافی کامل عبدالرضا حمیدی

متن کامل بیوگرافی عبدالرضا حمیدی

«عبدالرضا حمیدی» در آثاری همچون «فصل فراموشی فریبا»، «ملاقات»، «کیمیا و خاک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عبدالرضا حمیدی

«عبدالرضا حمیدی» در آثاری همچون «فصل فراموشی فریبا»، «ملاقات»، «کیمیا و خاک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1392
0.0
1389
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عبدالرضا حمیدی

آخرین مشارکت های کاربران