بیوگرافی کامل مجید رسولیان

متن کامل بیوگرافی مجید رسولیان

«مجید رسولیان» در آثاری همچون «برخورد خیلی نزدیک»، «جعبه موسیقی»، «احضار شدگان» به عنوان «بازیگر»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید رسولیان

«مجید رسولیان» در آثاری همچون «برخورد خیلی نزدیک»، «جعبه موسیقی»، «احضار شدگان» به عنوان «بازیگر»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید رسولیان

آخرین مشارکت های کاربران