بیوگرافی کامل مهرداد خوشبخت

در: ایران ، خوزستان ، آبادان

متن کامل بیوگرافی مهرداد خوشبخت

«مهرداد خوشبخت» در آثاری همچون «گشت پلیس»، «جای امن»، «گذرگاه»، «ذهن خاموش»، «آچمز»، «تا مدار 10 درجه»، «عقاب صحرا»، «روزی که مرد شدم»، «صدای پای من»، «بره کشون»، «وقت اضافه»، «جای او دیگر خالی نسیت»، «نذر»، «به وقت شام»، «سرعت»، «شهرآشوب»، «رنج پنهان»، «ملک سلیمان نبی (ع)» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «کارگردان بخش دوم»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر»، «مدیر صحنه»، «تیتراژ»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهرداد خوشبخت

«مهرداد خوشبخت» در آثاری همچون «گشت پلیس»، «جای امن»، «گذرگاه»، «ذهن خاموش»، «آچمز»، «تا مدار 10 درجه»، «عقاب صحرا»، «روزی که مرد شدم»، «صدای پای من»، «بره کشون»، «وقت اضافه»، «جای او دیگر خالی نسیت»، «نذر»، «به وقت شام»، «سرعت»، «شهرآشوب»، «رنج پنهان»، «ملک سلیمان نبی (ع)» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «کارگردان بخش دوم»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر»، «مدیر صحنه»، «تیتراژ»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز مهرداد خوشبخت
جوایز مهرداد خوشبخت
جوایز مهرداد خوشبخت
مهرداد خوشبخت در جشنواره های مختلف 4 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1397
7.0
1372
7.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
6.9
1397
7.2
1397
0.0
1394
7.0
1391
7.0
1391
7.0
1389
0.0
1388
0.0
1386
0.0
1384
0.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.8
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
0.0
1384
0.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.8
1396
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهرداد خوشبخت

آخرین مشارکت های کاربران