بیوگرافی کامل احسان سجادی‌حسینی

متن کامل بیوگرافی احسان سجادی‌حسینی

«احسان سجادی‌حسینی» در آثاری همچون «عشق شیشه‌ای»، «گناه من»، «تگرگ و آفتاب»، «شب بیرون»، «دردسرهای عظیم»، «ناخواسته»، «دلداده»، «ساخت ایران 2»، «شاه‌کش»، «پنچری»، «آدمکش»، «انعکاس» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «سرپرست گروه کارگردانی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احسان سجادی‌حسینی

«احسان سجادی‌حسینی» در آثاری همچون «عشق شیشه‌ای»، «گناه من»، «تگرگ و آفتاب»، «شب بیرون»، «دردسرهای عظیم»، «ناخواسته»، «دلداده»، «ساخت ایران 2»، «شاه‌کش»، «پنچری»، «آدمکش»، «انعکاس» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «سرپرست گروه کارگردانی» حضور داشته است.

فیلموگرافی احسان سجادی‌حسینی

(+ اضافه کردن اثر به سوابق احسان سجادی‌حسینی)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1393
7.0
1392
6.9
1392
6.9
1392
6.8
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
9.2
1396
7.0
1396
6.9
1395
6.9
1392
7.0
1388
6.8
1387
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
9.2
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احسان سجادی‌حسینی

آخرین مشارکت های کاربران