متن کامل بیوگرافی جلیل سامان

«جلیل سامان» در آثاری همچون «زیر خاکی»، «نفس»، «پروانه»، «وقت بودن»، «ارمغان تاریکی»، «بهشت جای دیگری است!» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «مجری طرح»، «تدوین‌گر»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جلیل سامان

«جلیل سامان» در آثاری همچون «زیر خاکی»، «نفس»، «پروانه»، «وقت بودن»، «ارمغان تاریکی»، «بهشت جای دیگری است!» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «مجری طرح»، «تدوین‌گر»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

جوایز جلیل سامان
جوایز جلیل سامان
جوایز جلیل سامان
جلیل سامان در جشنواره های مختلف 4 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
پیش‌تولید
7.0
1394
0.0
1391
7.0
1389
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1394
7.0
1389
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1381
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جلیل سامان

آخرین مشارکت های کاربران