بیوگرافی کامل ایرج عزتی

متن کامل بیوگرافی ایرج عزتی

«ایرج عزتی» در آثاری همچون «در مدت معلوم»، «مجرد 40 ساله»، «فیتیله و ماه پیشونی»، «هامون»، «تماس» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه تدارکات»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ایرج عزتی

«ایرج عزتی» در آثاری همچون «در مدت معلوم»، «مجرد 40 ساله»، «فیتیله و ماه پیشونی»، «هامون»، «تماس» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه تدارکات»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1393
6.8
1393
7.1
1390
7.8
1368
0.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ایرج عزتی