بیوگرافی کامل علی ناصری

متن کامل بیوگرافی علی ناصری

«علی ناصری» در آثاری همچون «خانه دختر»، «تردست»، «دارا و ندار»، «بازی باد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی ناصری

«علی ناصری» در آثاری همچون «خانه دختر»، «تردست»، «دارا و ندار»، «بازی باد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1393
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی ناصری