بیوگرافی کامل آرمان صورتگر

متن کامل بیوگرافی آرمان صورتگر

«آرمان صورتگر» در آثاری همچون «گاهی می شود»، «من مادر هستم»، «مثل یه کابوس»، «خواب‌های دنباله دار»، «چشمک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آرمان صورتگر

«آرمان صورتگر» در آثاری همچون «گاهی می شود»، «من مادر هستم»، «مثل یه کابوس»، «خواب‌های دنباله دار»، «چشمک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آرمان صورتگر

آخرین مشارکت های کاربران