بیوگرافی کامل پرستو مدانلو

متن کامل بیوگرافی پرستو مدانلو

«پرستو مدانلو» در آثاری همچون «فصل فراموشی فریبا»، «کیمیا و خاک»، «باغ قرمز»، «مشمشه»، «چهل و هفت»، «پا تو کفش من نکن»، «آسپرین»، «آبنبات چوبی»، «ملاقات»، «آزادراه»، «سال های دور از خانه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار دوم کارگردان»، «منشی صحنه»، «دستیار لباس»، «گروه کارگردانی(با تشکر)» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پرستو مدانلو

«پرستو مدانلو» در آثاری همچون «فصل فراموشی فریبا»، «کیمیا و خاک»، «باغ قرمز»، «مشمشه»، «چهل و هفت»، «پا تو کفش من نکن»، «آسپرین»، «آبنبات چوبی»، «ملاقات»، «آزادراه»، «سال های دور از خانه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار دوم کارگردان»، «منشی صحنه»، «دستیار لباس»، «گروه کارگردانی(با تشکر)» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1392
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
0.0
1396
6.8
1395
7.0
1395
7.2
1394
7.0
1392
0.0
1389
7.1
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پرستو مدانلو

آخرین مشارکت های کاربران