بیوگرافی کامل یوسف یوسف پشندی

متن کامل بیوگرافی یوسف یوسف پشندی

«یوسف یوسف پشندی» در آثاری همچون «گیس بریده»، «قاعده بازی»، «سرت بدزد رفیق»، «جنایت»، «ملاقات با طوطی»، «بر بوم زمان»، «توکیو بدون توقف»، «خواب سفید»، «زیستن»، «شوخی»، «شب روباه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یوسف یوسف پشندی

«یوسف یوسف پشندی» در آثاری همچون «گیس بریده»، «قاعده بازی»، «سرت بدزد رفیق»، «جنایت»، «ملاقات با طوطی»، «بر بوم زمان»، «توکیو بدون توقف»، «خواب سفید»، «زیستن»، «شوخی»، «شب روباه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یوسف یوسف پشندی