بیوگرافی کامل رحیم سلطانی

متن کامل بیوگرافی رحیم سلطانی

«رحیم سلطانی» در آثاری همچون «آینه درون»، «آن مرد آمد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رحیم سلطانی

«رحیم سلطانی» در آثاری همچون «آینه درون»، «آن مرد آمد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1392
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رحیم سلطانی

آخرین مشارکت های کاربران