بیوگرافی کامل حسن ناهید

متن کامل بیوگرافی حسن ناهید

«حسن ناهید» در آثاری همچون «دو فرشته»، «A 157» به عنوان «بازیگر»، «موسیقی متن» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن ناهید

«حسن ناهید» در آثاری همچون «دو فرشته»، «A 157» به عنوان «بازیگر»، «موسیقی متن» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن ناهید