بیوگرافی کامل فرناز دبیرزاده

متن کامل بیوگرافی فرناز دبیرزاده

«فرناز دبیرزاده» در آثاری همچون «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «عروسک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرناز دبیرزاده

«فرناز دبیرزاده» در آثاری همچون «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «عروسک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرناز دبیرزاده

آخرین مشارکت های کاربران