بیوگرافی کامل حسین‌ اسکندری

متن کامل بیوگرافی حسین‌ اسکندری

«حسین‌ اسکندری» در آثاری همچون «من عاشق سپیده صبح‌ام»، «خانه امن است»، «کیمیا و خاک» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین‌ اسکندری

«حسین‌ اسکندری» در آثاری همچون «من عاشق سپیده صبح‌ام»، «خانه امن است»، «کیمیا و خاک» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1391
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین‌ اسکندری

آخرین مشارکت های کاربران