بیوگرافی کامل حمیدرضا خسروی

متن کامل بیوگرافی حمیدرضا خسروی

«حمیدرضا خسروی» در آثاری همچون «در وجه حامل»، «خان‌نایب»، «خوش‌گذران»، «مکافات»، «روزهای زندگی»، «کنیز»، «کی دسته‌گل به آب داده»، «سنجاقک‌های برکه سبز» به عنوان «بازیگر»، «چهره‌پرداز»، «دستیار کارگردان»، «دستیار صدا» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمیدرضا خسروی

«حمیدرضا خسروی» در آثاری همچون «در وجه حامل»، «خان‌نایب»، «خوش‌گذران»، «مکافات»، «روزهای زندگی»، «کنیز»، «کی دسته‌گل به آب داده»، «سنجاقک‌های برکه سبز» به عنوان «بازیگر»، «چهره‌پرداز»، «دستیار کارگردان»، «دستیار صدا» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1396
7.0
1356
0.0
1352
0.0
1352
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمیدرضا خسروی

آخرین مشارکت های کاربران