بیوگرافی کامل بهرام صادقی

متن کامل بیوگرافی بهرام صادقی

«بهرام صادقی» در آثاری همچون «پنچری»، «کیمیا»، «صله سحر»، «هایلایت»، «زیر سقف دودی»، «آخرین بازی»، «آلبوم»، «بچه های نفت»، «مرد کوچک»، «آتش بس2»، «زندگی جای ديگريست»، «سفر مرگ»، «قطار کودکی»، «جمعه» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «دستیار تدارکات»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهرام صادقی

«بهرام صادقی» در آثاری همچون «پنچری»، «کیمیا»، «صله سحر»، «هایلایت»، «زیر سقف دودی»، «آخرین بازی»، «آلبوم»، «بچه های نفت»، «مرد کوچک»، «آتش بس2»، «زندگی جای ديگريست»، «سفر مرگ»، «قطار کودکی»، «جمعه» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «دستیار تدارکات»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1395
6.9
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1396
6.9
1395
6.4
1395
0.0
1393
0.0
1383
7.0
1378
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1393
5.1
1393
7.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
7.0
1381
0.0
1378
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهرام صادقی

آخرین مشارکت های کاربران