بیوگرافی کامل آزیتا موگویی

در: ایران ، تهران ،

متن کامل بیوگرافی آزیتا موگویی

آزیتا موگویی، فعالیت در عرصه سینما را از اواخر دهه ۶۰ با منشی‌گری صحنه آغاز کرد و پس از آن سال‌ها در سمت‌هایی چون دستیار کارگردان، مجری‌طرح، طراح صحنه و لباس نیز به کسب تجربه پرداخت. سال ۱۳۹۲ با ساخت فیلم تراژدی بر اساس فیلم‌نامه‌ای به قلم رضا کریمی نخستین تجربه کارگردانی خود را نیز در کارنامه فعالیت‌های هنری‌اش به ثبت رساند.

متن کامل بیوگرافی آزیتا موگویی

آزیتا موگویی، فعالیت در عرصه سینما را از اواخر دهه ۶۰ با منشی‌گری صحنه آغاز کرد و پس از آن سال‌ها در سمت‌هایی چون دستیار کارگردان، مجری‌طرح، طراح صحنه و لباس نیز به کسب تجربه پرداخت. سال ۱۳۹۲ با ساخت فیلم تراژدی بر اساس فیلم‌نامه‌ای به قلم رضا کریمی نخستین تجربه کارگردانی خود را نیز در کارنامه فعالیت‌های هنری‌اش به ثبت رساند.

جوایز آزیتا موگویی
جوایز آزیتا موگویی
جوایز آزیتا موگویی
آزیتا موگویی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1397
7.4
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1397
5.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
7.0
1379
7.0
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1393
6.7
1391
7.0
1388
5.5
1387
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1391
7.0
1388
5.5
1387
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1378
0.0
1376
7.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
7.0
1382
6.9
1382
7.0
1379
7.0
1377
7.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1374
7.0
1372
0.0
1371
5.0
1371
0.0
1370
0.0
1369
0.0
1369
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
7.0
1382
6.9
1382
7.0
1379
7.0
1377
7.0
1374
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آزیتا موگویی