بیوگرافی کامل محمد محمدزاده

متن کامل بیوگرافی محمد محمدزاده

«محمد محمدزاده» در آثاری همچون «موش»، «بانوی اردیبهشت»، «درخت گلابی»، «خاک سرد»، «شرط اول»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «بندر مه‌آلود» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد محمدزاده

«محمد محمدزاده» در آثاری همچون «موش»، «بانوی اردیبهشت»، «درخت گلابی»، «خاک سرد»، «شرط اول»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «بندر مه‌آلود» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1376
7.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
5.0
1387
7.0
1371
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد محمدزاده

آخرین مشارکت های کاربران