بیوگرافی کامل مهدی ابراهیم‌زاده

متن کامل بیوگرافی مهدی ابراهیم‌زاده

«مهدی ابراهیم‌زاده» در آثاری همچون «طبق عادت همیشگی»، «قسم»، «سمفونی نهم»، «طلاقم بده به خاطر گربه‌ها»، «اسرافیل»، «جاده قدیم»، «ایتالیا ایتالیا»، «سهیلا شماره 17»، «ناهید»، «تیک‌آف»، «گینس»، «موقت»، «در دنیای تو ساعت چند است؟»، «زندگی جای ديگريست»، «افق عمودی است»، «میگرن»، «خودزنی»، «اسب حیوان نجیبی است»، «گاهی واقعی»، «ایران برگر»، «جدایی نادر از سیمین»، «پرتقال خونی»، «هیچ»، «عروسک»، «حوالی اتوبان»، «چارچنگولی»، «انعکاس»، «پاتو زمین نذار»، «پای پیاده»، «پنالتی»، «استشهادی برای خدا»، «مخمصه»، «نشانی»، «هم نفس»، «سایه وحشت»، «جوجه اردک من» به عنوان «صدابردار»، «دستیار صدابردار»، «دستیار صدا»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی ابراهیم‌زاده

«مهدی ابراهیم‌زاده» در آثاری همچون «طبق عادت همیشگی»، «قسم»، «سمفونی نهم»، «طلاقم بده به خاطر گربه‌ها»، «اسرافیل»، «جاده قدیم»، «ایتالیا ایتالیا»، «سهیلا شماره 17»، «ناهید»، «تیک‌آف»، «گینس»، «موقت»، «در دنیای تو ساعت چند است؟»، «زندگی جای ديگريست»، «افق عمودی است»، «میگرن»، «خودزنی»، «اسب حیوان نجیبی است»، «گاهی واقعی»، «ایران برگر»، «جدایی نادر از سیمین»، «پرتقال خونی»، «هیچ»، «عروسک»، «حوالی اتوبان»، «چارچنگولی»، «انعکاس»، «پاتو زمین نذار»، «پای پیاده»، «پنالتی»، «استشهادی برای خدا»، «مخمصه»، «نشانی»، «هم نفس»، «سایه وحشت»، «جوجه اردک من» به عنوان «صدابردار»، «دستیار صدابردار»، «دستیار صدا»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

جوایز مهدی ابراهیم‌زاده
جوایز مهدی ابراهیم‌زاده
جوایز مهدی ابراهیم‌زاده
مهدی ابراهیم‌زاده در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

فیلموگرافی مهدی ابراهیم‌زاده

(+ اضافه کردن اثر به سوابق مهدی ابراهیم‌زاده)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
6.7
5,000,000,000 (تومان)
1393
7.1
1389
7.0
1389
7.6
1388
7.0
1388
7.0
1387
5.0
1387
7.0
1387
7.0
1387
7.0
1387
0.0
1387
7.1
1386
7.0
1386
7.0
1386
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
3,781,793,000 (ریال)
1394
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1381
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی ابراهیم‌زاده