بیوگرافی کامل سوگل طهماسبی

متن کامل بیوگرافی سوگل طهماسبی

«سوگل طهماسبی» در آثاری همچون «شکوه یک زندگی»، «انحراف»، «دنگ و فنگ روزگار»، «بچه مهندس 2»، «بچه مهندس»، «من و جمعه»، «سرگشته»، «برادر»، «چهل کچل»، «بازگشت»، «کنار تو میخندم»، «نیلی تر از مهتاب»، «کیمیا»، «نیمه شب»، «بال‌های خیس»، «این هفت نفر»، «بزرگ مرد کوچک»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «چارسو»، «دختران»، «مثل هیچ‌کس»، «پرچم های قلعه کاوه»، «یوسف پیامبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سوگل طهماسبی

«سوگل طهماسبی» در آثاری همچون «شکوه یک زندگی»، «انحراف»، «دنگ و فنگ روزگار»، «بچه مهندس 2»، «بچه مهندس»، «من و جمعه»، «سرگشته»، «برادر»، «چهل کچل»، «بازگشت»، «کنار تو میخندم»، «نیلی تر از مهتاب»، «کیمیا»، «نیمه شب»، «بال‌های خیس»، «این هفت نفر»، «بزرگ مرد کوچک»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «چارسو»، «دختران»، «مثل هیچ‌کس»، «پرچم های قلعه کاوه»، «یوسف پیامبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سوگل طهماسبی

آخرین مشارکت های کاربران