بیوگرافی کامل محمدعلی کیانی

متن کامل بیوگرافی محمدعلی کیانی

«محمدعلی کیانی» در آثاری همچون «هشتگ»، «آپاندیس»، «آزادی مشروط»، «آدم آهنی»، «گنجشک و قناری» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «مدیر تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدعلی کیانی

«محمدعلی کیانی» در آثاری همچون «هشتگ»، «آپاندیس»، «آزادی مشروط»، «آدم آهنی»، «گنجشک و قناری» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «مدیر تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.7
1395
7.1
1394
5.3
1392
7.0
1391
0.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1395
0.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1392
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1395
7.1
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدعلی کیانی

آخرین مشارکت های کاربران