بیوگرافی کامل شاپور کلهر

متن کامل بیوگرافی شاپور کلهر

«شاپور کلهر» در آثاری همچون «جامه‌دران»، «کلاشینکف»، «نازنین»، «آتیش بازی»، «متروپل»، «شوق پرواز»، «فولاد سرد»، «علفزار»، «نیش زنبور»، «محاکمه در خیابان»، «پستچی سه بار در نمی زند»، «بیداری»، «چهره به چهره»، «دنده معکوس»، «هرچی تو بخوای»، «تسویه حساب»، «رئیس»، «حکم»، «عصر جمعه»، «تردست»، «مکس»، «برگ برنده»، «روایت سه گانه»، «شب دهم»، «رنجر»، «دفتری از آسمان»، «مرسدس»، «شب روباه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شاپور کلهر

«شاپور کلهر» در آثاری همچون «جامه‌دران»، «کلاشینکف»، «نازنین»، «آتیش بازی»، «متروپل»، «شوق پرواز»، «فولاد سرد»، «علفزار»، «نیش زنبور»، «محاکمه در خیابان»، «پستچی سه بار در نمی زند»، «بیداری»، «چهره به چهره»، «دنده معکوس»، «هرچی تو بخوای»، «تسویه حساب»، «رئیس»، «حکم»، «عصر جمعه»، «تردست»، «مکس»، «برگ برنده»، «روایت سه گانه»، «شب دهم»، «رنجر»، «دفتری از آسمان»، «مرسدس»، «شب روباه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شاپور کلهر