بیوگرافی کامل شاپور کلهر

متن کامل بیوگرافی شاپور کلهر

«شاپور کلهر» در آثاری همچون «جامه‌دران»، «نازنین»، «آتیش بازی»، «کلاشینکف»، «متروپل»، «شوق پرواز»، «علفزار»، «فولاد سرد»، «نیش زنبور»، «محاکمه در خیابان»، «پستچی سه بار در نمی زند»، «بیداری»، «چهره به چهره»، «دنده معکوس»، «تسویه حساب»، «هرچی تو بخوای»، «رئیس»، «حکم»، «عصر جمعه»، «تردست»، «مکس»، «برگ برنده»، «روایت سه گانه»، «شب دهم»، «رنجر»، «دفتری از آسمان»، «مرسدس»، «شب روباه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شاپور کلهر

«شاپور کلهر» در آثاری همچون «جامه‌دران»، «نازنین»، «آتیش بازی»، «کلاشینکف»، «متروپل»، «شوق پرواز»، «علفزار»، «فولاد سرد»، «نیش زنبور»، «محاکمه در خیابان»، «پستچی سه بار در نمی زند»، «بیداری»، «چهره به چهره»، «دنده معکوس»، «تسویه حساب»، «هرچی تو بخوای»، «رئیس»، «حکم»، «عصر جمعه»، «تردست»، «مکس»، «برگ برنده»، «روایت سه گانه»، «شب دهم»، «رنجر»، «دفتری از آسمان»، «مرسدس»، «شب روباه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شاپور کلهر