بیوگرافی کامل محمدحسین قشمی

متن کامل بیوگرافی محمدحسین قشمی

«محمدحسین قشمی» در آثاری همچون «تنها»، «مسیح (ع)»، «جنایت بی دقت»، «دختری در قفس»، «ناخدا خورشید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدحسین قشمی

«محمدحسین قشمی» در آثاری همچون «تنها»، «مسیح (ع)»، «جنایت بی دقت»، «دختری در قفس»، «ناخدا خورشید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
اکران شده
0.0
1398
7.0
1381
7.1
1365
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدحسین قشمی

آخرین مشارکت های کاربران