بیوگرافی کامل مریم نراقی

متن کامل بیوگرافی مریم نراقی

«مریم نراقی» در آثاری همچون «جدایی نادر از سیمین»، «نزدیکتر»، «گذشته»، «یک روز دیگر»، «کیفر»، «راه آبی ابریشم»، «پستچی سه بار در نمی زند»، «درباره الی»، «دایره‌زنگی»، «تراژدی»، «مسخره‌باز»، «سرو زیر آب»، «بدون تاریخ بدون امضا»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «مجردها»، «هم نفس»، «فروشنده» به عنوان «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «منشی صحنه»، «برنامه‌ریز»، «روابط عمومی»، «مشاور رسانه‌ای»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مریم نراقی

«مریم نراقی» در آثاری همچون «جدایی نادر از سیمین»، «نزدیکتر»، «گذشته»، «یک روز دیگر»، «کیفر»، «راه آبی ابریشم»، «پستچی سه بار در نمی زند»، «درباره الی»، «دایره‌زنگی»، «تراژدی»، «مسخره‌باز»، «سرو زیر آب»، «بدون تاریخ بدون امضا»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «مجردها»، «هم نفس»، «فروشنده» به عنوان «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «منشی صحنه»، «برنامه‌ریز»، «روابط عمومی»، «مشاور رسانه‌ای»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1393
6.4
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1393
6.4
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.5
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
1397
7.1
1395
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
7.0
1383
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
7.0
1383
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مریم نراقی