بیوگرافی کامل فرناز رهنما

متن کامل بیوگرافی فرناز رهنما

«فرناز رهنما» در آثاری همچون «هشت و نیم دقیقه»، «یادداشت‌های یک زن خانه‌دار»، «هفت‌سنگ»، «ساختمان پزشکان»، «چیزهایی هست که نمی‌دانی»، «بعدازظهر سگی سگی»، «مأمور بدرقه»، «زیرزمین»، «اقلیما» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرناز رهنما

«فرناز رهنما» در آثاری همچون «هشت و نیم دقیقه»، «یادداشت‌های یک زن خانه‌دار»، «هفت‌سنگ»، «ساختمان پزشکان»، «چیزهایی هست که نمی‌دانی»، «بعدازظهر سگی سگی»، «مأمور بدرقه»، «زیرزمین»، «اقلیما» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرناز رهنما

آخرین مشارکت های کاربران