بیوگرافی کامل محمود مقدسی

متن کامل بیوگرافی محمود مقدسی

«محمود مقدسی» در آثاری همچون «راه در رو»، «چارخونه»، «پیک‌‌نیک در میدان جنگ»، «توکیو بدون توقف»، «فاصله‌ها»، «مینای شهر خاموش»، «خواب سفید»، «دکل»، «شب های روشن»، «دختر شیرینی فروش»، «مانی و ندا»، «عینک دودی»، «آزادی مشروط»، «جایزه بزرگ»، «نقطه‌چین» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمود مقدسی

«محمود مقدسی» در آثاری همچون «راه در رو»، «چارخونه»، «پیک‌‌نیک در میدان جنگ»، «توکیو بدون توقف»، «فاصله‌ها»، «مینای شهر خاموش»، «خواب سفید»، «دکل»، «شب های روشن»، «دختر شیرینی فروش»، «مانی و ندا»، «عینک دودی»، «آزادی مشروط»، «جایزه بزرگ»، «نقطه‌چین» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1385
6.7
1381
7.3
1380
0.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1381
7.5
1381
7.3
1380
5.1
1380
6.9
1379
5.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1392
7.0
1386
7.0
1383
7.0
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمود مقدسی

آخرین مشارکت های کاربران