بیوگرافی کامل شیلا نباتی

متن کامل بیوگرافی شیلا نباتی

«شیلا نباتی» در آثاری همچون «ایستگاه بهشت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شیلا نباتی

«شیلا نباتی» در آثاری همچون «ایستگاه بهشت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شیلا نباتی